Petitie

P

In de Tweede Kamer wordt momenteel het wetsvoorstel Verantwoord en Duurzaam Internationaal Ondernemen (WVDIO) behandeld. Dit voorstel, ingediend door de ChristenUnie, PvdA, GroenLinks, SP, D66 en Volt, zal bij aanname een grote positieve impact hebben op de levens van miljoenen mensen en het milieu wereldwijd. Door middel van deze brief worden de andere politieke partijen opgeroepen om deze wet ook te steunen.

Aan u, geachte lezer van deze brief, willen we vragen om de brief te tekenen via deze link. Als u de brief ondertekent, verzoeken we u om het ook te verspreiden in uw eigen netwerk. Iedere stem telt!
Meer informatie over de wet vanuit het Initiatief Duurzaam & Verantwoord Ondernemen: IDVO.org | Initiatief Duurzaam en Verantwoord Ondernemen (IDVO) en Brochure-IDVO-Zo-kan-het-ook.pdf
Bedrijven die pleiten voor deze wetgeving: Wie zijn wij | IDVO.org en Klaar voor de toekomst | IDVO.org

Zie, het loon van de arbeiders die uw velden gemaaid hebben,
dat door u achtergehouden is, schreeuwt tot God.
En de jammerklachten van hen die geoogst hebben,
zijn doorgedrongen tot de oren van de Heere van de hemelse legermachten.

Jakobus 5:4, HSV

Geachte politici,

Wij, medewerkers bij diverse organisaties, kerken en bedrijven, maken ons ernstig zorgen over het welzijn van veel arbeiders die werken voor producten die we in Nederland kopen. Met enige regelmaat horen we over kinderarbeid, gezinnen met onbetaalbare schulden, vervuild drinkwater en gemeenschappen die hun land verliezen.

We noemen enkele voorbeelden:
Kinderen die, soms al op 4-jarige leeftijd, voor een paar dollar per dag tunnels graven voor de winning van kobalt. Die tunnels storten vaak in, waarbij volwassenen en kinderen zwaar gewond raken.[1]
Textielarbeiders die vijfhonderd kledingstukken per dag moeten produceren, werkdagen van meer dan 18 uur per dag maken en maar een derde van hun salaris uitbetaald krijgen wanneer ze een fout maken.[2]
Migranten in Zuid-Italië die twaalf uur per dag tomaten plukken, zeven dagen per week, zonder water of pauze, voor 15 tot 30 euro per dag. Ze betalen voor hun eigen vervoer en slapen op de grond, in tentenkampen of in sloppenwijken zonder stromend water of voorzieningen.[3]

Helaas zijn dit geen anekdotes. Recent onderzoek laat zien dat 10 miljoen mensen in Niet-Westerse landen onder slechte tot zeer slechte omstandigheden uitsluitend werken om te voorzien in de Nederlandse consumptiebehoefte.[4] Dit betekent dat er per Nederlands huishouden 1,3 fte wordt gewerkt door arbeiders die vaak te weinig betaald krijgen, slecht behandeld worden en soms gedwongen aan het werk zijn. 

Als christenen willen we onze opdracht tot rentmeesterschap serieus nemen. We zijn geroepen om verantwoordelijkheid te dragen; om te zorgen voor de aarde en recht te doen aan onze naasten die werken voor onze producten. Wij willen arbeiders behandelen met de waardigheid en het respect die ieder mens verdient. Nu is het voor ons te onduidelijk welke wereld er achter producten schuilgaat en betalen we ongewild mee aan uitbuiting, misstanden en ernstige milieuschade. Daarom vragen we u om wetgeving, zodat wij onze verantwoordelijkheid kunnen nemen.

Op dit moment zijn er akkoorden en richtlijnen die te veel gebaseerd zijn op vrijwilligheid. De bedrijven die daar niet aan mee doen kunnen lagere prijzen vragen voor hun producten, waardoor elders op de wereld de echte prijs moet worden betaald. De meeste ondernemers willen óók helemaal niet bijdragen aan uitbuiting, misstanden en ernstige milieuschade. We denken dat het hard nodig is dat de vele bedrijven die hun verantwoordelijkheid wèl nemen, geholpen worden om dat te doen.[5] Zij moeten niet weggeconcurreerd worden; er is een gelijk speelveld nodig.[6]

We roepen u van harte en heel nadrukkelijk op om het wetsvoorstel over verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen,[7] te steunen, omdat dit het beste is dat we op dit moment kunnen doen om misstanden tegen te gaan. Elke dag dat een arbeider onderbetaald of gedwongen werkt is er één te veel. Elke dag dat er giftige[8] en ziekmakende[9] stoffen in grondwater terecht komen is er één te veel. Elke dag dat kinderen in mijnen een arm of een been of hun leven verliezen, is er één te veel. Elke dag dat er waardeloze weg-werp-kleding wordt geproduceerd, is er één te veel.

Wij begrijpen dat de wereld complex is en dat verantwoordelijkheden in productieketens verdeeld zijn. Wij weten dat andere landen andere normen hanteren. Maar daar is over nagedacht bij de vormgeving van deze wet. Er is jarenlang gewerkt aan dit wetsvoorstel en er is veel overleg geweest met het bedrijfsleven. Vele bedrijven hebben zich erachter geschaard.[10] Daarom doen we een appèl op alle politieke partijen die maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk vinden. In het bijzonder de partijen die verantwoordelijkheid, recht en rentmeesterschap belangrijke waarden vinden en daarnaar proberen te handelen, vragen we om deze wet te steunen.

Wij geloven in een wereld waarin het mogelijk is om recht te doen. Wij vertrouwen erop dat een levenswijze zoals God die heeft bedoeld het meest duurzaam is en stand zal houden. We proberen gehoor te geven aan de belofte van Jezus Christus; dat we eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid moeten zoeken en dat de rest ons dan gegeven zal worden. We verwonderen ons over de vogels in de lucht, de lelies in het veld en de gewassen op het land. Wij vertrouwen op de oneindige zorgzaamheid van onze goede God, voor iedereen.

Initiatiefnemers namens Genoeg om te leven

Matthias Olthaar
Nienke Hofsink
Bjorn Lous


Deze brief wordt mede ondertekend door:

Paul Schenderling, Econoom, schrijver, spreker, mede-oprichter Genoeg om te Leven
Daan Savert, projectleider bij Laudato Si’Alliantie Nederland
Prof. Dr. Roel Kuiper
Joël Voordewind, Speciaal Ambassadeur voor ZOA en Jubilee Campaign
Dr. Samuel Lee, Publieke Theoloog
Martijn Stoutjesdijk, postdoc onderzoeker kerk & slavernijverleden
Prof. Dr. Paul van Geest, hoogleraar Universiteit van Tilburg en VU
Sake Stoppels, lector theologie CHE, Ede
Dr. Hans Burger, hoogleraar systematische theologie TU Kampen/ Utrecht
Elbert Smelt, leadzanger bij Trinity en presentator bij de EO
Ad van der Helm, voorzitter Stichting Prinsjesdagviering
Jacqueline Vandermeer, Adjunct directeur Partijbureau CU, Kamerik
Theodoor H. Meedendorp, voorganger multiculturele kerk Hoop voor Noord, Amsterdam
Jeroen van Oort, voormalig Statenlid Utrecht, voorzitter CU-bestuur Overijssel
Maaike Harmsen, Raadslid CU Rijswijk
Ruben van de Belt, Fractievoorzitter CU Zwolle
Jerke Setz, Raadslid CU Assen
Margreeth Krommendijk, Raadslid CU Hellendoorn, Nijverdal
S.W.R. Helder, Afdelingsvoorzitter CU Veendam
Wijnand vd Hoeven, CU raadslid Allena
B. Tijhof, CU Wethouder Rijssen-Holten
Joke Koelewijn, steun fractielid CU P.S. Noord Holland, Naarden
Maikel La Rose, CU Kandidaat P.S. Zuid-Holland, Rotterdam
Boaz van Luijk, Klimaatburgemeester Dordrecht
Alain Verheij, schrijver en theoloog
Bram Breute, predikant, Amsterdam
Berdien Wijnalda, Predikant-geestelijk verzorger
Samir Ashraf Fawzi El – Baramawi, Kandidaat PS,ChristenUnie, Maastricht
Saúl de Boer, Breda,
Marjan van Wijgnaarden, Brekel – Enschot,
Francoise v.d. Boom, Groningen
Jolanda Kluin, Den Dolder
K. Post, lid CU Den Helder
A. Post, CU Den Helder
J. De Vries, lid CU Rotterdam
A. Hordijk, lid CU, Ede
H. Buitenhuis, lid CU, Hattem
S. Wilbrink, lid CU Apeldoorn
J. Wagenaar, lid CU Apeldoorn
B.T. Tekkelenburg, Woudenberg
Henry Jansen, Deventer
Mark van Dolder, Programma Ads, Nijmegen
Dieke Scheurwater, Kandidaat bestuurslid Perpsectief, Ede
Gemma Tempelman, Persoonlijk begeleider beschermd wonen groep
Alexander Bosma, Kampen
Harry Tempelman, Meppel      
Wieger Wijchgel, Deventer
Marry Schoemaker, Amsterdam     
Geralde Veldman, Alkmaar           
Norbert Veldman, Alkmaar           
Nelleke Kooy, ondernemer, Sint Maarten
Jacolien Eshuis, Apeldoorn
Lizanne Venema, Rhoon
Willemijn Witte, Doorn
Klaas Rozema, Innsbruck
Heleen Mateboer, Amsterdam
Jaap Mateboer, Amsterdam
Tom postuma, Kampen
René Vetter, Apeldoorn
E. Verkaik, Rhoon
Jeroen Bon, Amsterdam
Barbara Vegter, Amsterdam
Marjolein van Drogen-de Rooij, Winterberg,DE
Gerda van Hoven, lid CU, Kamerik
Lizette van Liere, Kapelle
Bart van Liere, Kapelle        
Marja Storteboom, Groningen
Anja Holwerda, lid CU, Groningen
Chris Havinga, Groningen

[3] De moderne slavernij achter bliktomaten – Radar – het consumentenprogramma van AVROTROS

[4] Handelsliberalisering levert ontwikkelingslanden nog te weinig op – ESB en zie ook: ’50 miljoen mensen leven in moderne slavernij’ (nos.nl)

[5] Onderzoek: supermarkten knijpen oogje dicht voor mogelijke misstanden bij leveranciers, Lidl scoort het beste (volkskrant.nl) Zie hier een positief voorbeeld van hoe het ook kan: Hoe kan goedkope kleding eerlijk zijn? ‘Wij proberen zo veel mogelijk schakels in beeld te krijgen’ – Nederlands Dagblad. De kwaliteitskrant van christelijk Nederland en Zeeman steunt initiatiefwet zorgplicht bedrijfsleven (fd.nl)

[6] Culture and institutions: How economic freedom and long-term orientation interactively influence corporate social responsibility — Tilburg University Research Portal

[7] Een einde aan slavernij en uitbuiting – ChristenUnie.nl en Stieneke van der Graaf (CU): ‘We mogen best wat vragen van grote bedrijven’ (trouw.nl)

[8] Gezocht: een alternatief voor katoen – De Correspondent

[9] https://www.youtube.com/watch?v=rwp0Bx0awoE, vanaf 30 minuten.

[10]  Wie zijn wij | IDVO.org en Klaar voor de toekomst | IDVO.org


Recente berichten

Contact

Neem gerust contact op als je een vraag hebt, schrijf je in voor onze nieuwsbrief of progamma’s, of deel tips over eerlijke producten met een lange levensduur.