Programma Eerlijke producten advies

P

Het doel

Het vinden van eerlijke producten met een lange levensduur is cruciaal. Alleen dan lukt het al het andere leven op de aarde zo min mogelijk aan te tasten én om tijd vrij te spelen voor meer rust, sociale contacten, aandacht, enzovoorts. Het mooie is dat als je eerlijke producten met een lange levensduur koopt en ze deelt met elkaar, je niet alleen de sociale en ecologische keerzijde van productie fors vermindert, maar ook veel geld (en daarmee tijd) bespaart, omdat de kosten over meer mensen en over een langere tijd gespreid worden.

Het probleem

Een groot probleem bij het vinden van eerlijke producten is dat het ongelofelijk veel uitzoekwerk kost om voor elk nieuw product dat je nodig hebt na te gaan welk product rechtvaardig geproduceerd is en lang meegaat. Bestaande initiatieven die mensen hierbij kunnen helpen schieten tekort. De voornaamste tekortkomingen van het huidige handjevol initiatieven is dat ze (a) vrijwel uitsluitend op kleding gericht zijn, (b) zich vooral richten op de grote merken, (c) onoverzichtelijk zijn door het vele aantal merken in de vergelijking, (d) geen inzicht bieden in de levensduur van producten, (e) geen mogelijkheid tot persoonlijk advies bieden, en (f) geen nieuw onderzoek doen op basis van de prangende vragen die mensen hebben.

Daarom hebben we Eerlijke producten advies opgericht. Het doel is: eerlijke producten met een lange levensduur zichtbaar en vindbaar maken.

De oplossingen die we bieden

Wij willen jou concrete handvatten geven waarmee je met jouw consumptiekeuzes onderdeel kunt worden van de oplossing. Ook willen we je de kans geven om samen met anderen acties te ondernemen voor een eerlijkere en duurzamere wereld. Samen starten we acties om bedrijven aan te moedigen om te verduurzamen. En samen kunnen we invloed uitoefenen op de politiek en overheden om mensen en bedrijven die eerlijker en duurzamer willen handelen meer en beter te ondersteunen dan nu het geval is. Op deze pagina lichten we alvast een tipje van de sluier op.

Leden van de community kunnen zelf tips aandragen en wijzigingen voorstellen. Om het overzicht te behouden streven we ernaar om per productcategorie een beperkt aantal kleine en middelgrote productpioniers te adviseren die echt een verschil maken. Daarnaast is omwille van de betrouwbaarheid een goede bronvermelding nodig en een scherp oordeelsvermogen om knopen door te hakken. Hier spelen de ervaren professionals van de community een sleutelrol.

De community doet ook onderzoek naar producten waar de leden vraag naar hebben. We organiseren ook de ontsluiting van productendatabases op het terrein van rechtvaardigheid en levensduur uit andere landen, zodat we alleen nieuw onderzoek hoeven te doen als het echt nodig is. Naarmate het programma groter wordt krijgen productpioniers een steuntje in de rug. Ook ontstaat de mogelijkheid om in gesprek te gaan met bedrijven om productieketens verder te verbeteren, waardoor we de transitie naar een rechtvaardiger wereldeconomie (ook wel de IMVO-transitie genoemd) van onderop aanjagen.

Partnerschap met Ethical consumer

Zoek je een voorbeeld wat voor soort advies we willen gaan geven, maar dan gericht op producten die in Nederland verkrijgbaar zijn én met aandacht voor een lange levensduur? Kijk dan eens op ethicalconsumer.org. Sinds kort hebben wij een samenwerkingsovereenkomst met Ethical Consumer gesloten. Ethical Consumer is een non-profit organisatie die al sinds 1989 productieketens onderzoekt op eerlijkheid en duurzaamheid. Op grond daarvan geven ze productadviezen over meer dan 40.000 producten, bedrijven en merken. Wij hebben het exclusieve recht om van hun data gebruik te maken in Nederland. De komende tijd is er dus veel werk aan de winkel om deze data en kennis te vertalen en aan te vullen voor de Nederlandse context. In de loop van volgend jaar hopen we de eerste kennis met jou te kunnen delen.


Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van Genoeg om te Leven? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief via dit formulier op onze nieuwe website die we aan het bouwen zijn.

Recente berichten

Contact

Neem gerust contact op als je een vraag hebt, schrijf je in voor onze nieuwsbrief of progamma’s, of deel tips over eerlijke producten met een lange levensduur.