September 2022: pre-sale van ons nieuwe boek is gestart!

S

Dag allemaal, mooi nieuws in deze nieuwsbrief van september 2022: de pre-sale van ons nieuwe boek is vandaag gestart! In deze bijzondere nieuwsbrief vertellen we je er meer over. Ook geven we je een update over de fondsenwerving voor Just Enough (een prachtige tussenstand!) en stellen we twee nieuwe vrijwilligers aan je voor. Bedankt voor jullie support en ook deze maand weer veel leesplezier gewenst.

Boek: Er is leven na de groei | www.postgroei.nl

Een nieuw, waardengedreven verhaal voor Nederland

Stel je voor: een Nederland dat binnen de draagkracht van de aarde leeft. Een land waarin economische groei niet meer voorop staat, terwijl de welvaart van verreweg de meeste Nederlanders intact blijft. Een land waarin mensen gelukkiger worden, omdat ze minder stress en meer vrije tijd hebben.

Samen met een een groep deskundigen uit 11 verschillende politieke partijen, onder wie Paul, Matthias en Bjorn van Genoeg om te Leven, hebben we onderzocht hoe dit kan en wat daarvoor nodig is. Onze bevindingen staan in het boek: ‘Er is leven na de groei’, dat Paul in nauwe samenwerking met deze groep heeft geschreven en dat in oktober verschijnt.

Het boek neemt lezers mee naar het Nederland van 2040. Daarbij passeren vele concrete verbetervoorstellen de revue, voor de inrichting van de economie, de sociale zekerheid, de landbouw, de zorg en mobiliteit. Ook laat het boek zien wat deze veranderingen praktisch betekenen voor het dagelijkse leven van mensen.


Nu steeds meer wetenschappers stoppen met groei bepleiten, is dit straks het eerste boek in Nederland dat concreet laat zien hoe dit kan.

Dit nieuwe verhaal voor Nederland is ambitieus, wetenschappelijk gefundeerd, waardengedreven, sociaal en realistisch.

Wil je meer weten over het boek, over postgroei en over de initiatiefgroep? Daarvoor hebben we een aparte website opgericht onder het label Postgroei Nederland. Zie voor meer informatie www.postgroei.nl.

Update fondsenwerving Just Enough

In juli verstuurden we een speciale nieuwsbrief over onze crowdfundingsactie voor onze nieuwe beweging Just Enough. Met deze beweging willen we mensen zoals jij concrete handvatten geven waarmee je met jouw consumptiekeuzes onderdeel kunt worden van de oplossing. Ook willen we je de kans geven om samen met anderen acties te ondernemen voor een eerlijkere en duurzamere wereld. 

In de nieuwsbrief van augustus vertelden we dat onze fondsenwervingsactie enkele duizenden euro’s had opgeleverd. De laatste stand van zaken is dat we, mede dankzij een aantal anonieme grote gevers, al zo’n 15.000 euro hebben opgehaald, een geweldig mooi resultaat! Heel hartelijk dank alle bijdragen tot nu toe, daar zijn we heel blij mee! We kunnen nu volop blijven bouwen aan deze nieuwe beweging. In de volgende nieuwsbrief vertellen we je meer over de lancering.

In de tekst en video op www.justenough.nl vertellen we je meer over de doelstellingen, de naam en toekomstige activiteiten van de nieuwe beweging. De webpagina is een voorproefje; in het najaar lanceren we de beweging officieel op een gloednieuwe website. Het potentieel is enorm: het thema leeft als nooit tevoren. Onze Britse zusterorganisatie Ethical Consumer groeit hard en heeft al zo’n 200.000 betalende leden. We hopen dus dat je ons wilt helpen om de beweging ook in Nederland groot te maken door te doneren. 
Je kunt een (eenmalige of periodieke) gift overmaken op NL66 RBRB 8835 1905 92 (Regiobank) t.n.v. Just Enough / Stichting Genoeg om te leven.
Je gift is fiscaal aftrekbaar.

10 miljoen dagloners werken voor onze consumptie: het staat nu ook wetenschappelijk zwart op wit

In 2019 publiceerden Paul en Matthias voor het eerst een berekening waaruit blijkt hoeveel mensen in niet-westerse landen werken voor Nederlandse consumptie: 10 miljoen mensen. Deze grote groep mensen werkt onderbetaald, onder zware omstandigheden en heeft meestal geen sociaal vangnet. Toch besteden wetenschappers en de media niet of nauwelijks aandacht aan deze groep (het aantal was voor Nederland zelfs nog niet eerder uitgerekend!).

We hebben daarom ons best gedaan om onze bevindingen wetenschappelijk gepubliceerd te krijgen, zodat er hopelijk op termijn meer aandacht komt voor deze groep. Het is namelijk wel degelijk mogelijk om meer recht te doen aan de miljoenen mensen die werken voor onze consumptie en de landen waar ze wonen. Dat vergt aanpassingen in het mondiale handelsbeleid. Het huidige beleid zet namelijk landen uit het mondiale Zuiden structureel op achterstand. Onze bevindingen zijn gepubliceerd in tijdschrift ESB. Het artikel staat nu helaas nog achter een betaalmuur, maar later dit jaar worden alle artikelen open-access.

Voor het artikel hebben we tevens uitgezocht in welke sectoren moderne dagloners werkzaam zijn (zie de taartdiagram). Het blijkt dat ze vooral in de landbouw werken, die in niet-westerse landen vaak nog heel arbeidsintensief is.

Nieuwe vrijwilligers: Nienke Hofsink EN Alexander Bosma

Voor ons programma ‘Genoeg om te leven in gemeenschappen’ hebben Nienke Hofsink en Alexander Bosma zich aangemeld als nieuwe vrijwilligers. We zijn blij dat zij dit mooie programma komen versterken, elk met een mooie persoonlijke én theologische bagage! Hieronder stellen Nienke en Alexander zich aan jullie voor.

Ik ben Nienke Hofsink, 31 jaar oud. Ongeveer negen jaar geleden zag ik de documentaire ‘The true cost’; over de ware kosten van kleding. Sinds die tijd ben ik aan het denken gezet over waar onze spullen vandaan komen en wie daar de prijs voor betaalt. En ik ben ervan overtuigd geraakt dat God genoeg geeft voor iedereen. Ik denk dat het bevrijdend is voor zowel de kledingarbeidster in Bangladesh, als voor de funshopper in Nederland, als we vanuit dat besef gaan leven. Daarom heb ik heb erg veel zin om me in te gaan zetten voor stichting Genoeg om te leven.

In het dagelijks leven werk ik als docent Levensbeschouwing en buurtdominee. Die ervaringen wil ik graag gebruiken; door te (s)preken over thema’s als rechtvaardigheid en zorg voor de schepping, of door mee te denken bij gespreksgroepen en ideeën te delen voor een mooie en interactieve liturgie. Ik kijk uit naar de ontmoetingen die gaan komen!

Mijn naam is Alexander Bosma, ik ben 27 jaar en ik woon in Kampen met mijn vrouw Anne Lynn. Na mijn studie theologie in Kampen ben ik jongerenwerker geworden in Noorderlicht, een gereformeerde kerk in Wezep. Daarin vind ik het mooi om met jongeren op te trekken in hun geloof en samen naar God te zoeken.

Nu ga ik ook aan de slag voor Genoeg om te leven. De manier waarop het christelijk geloof inspiratie biedt voor een visie op het goede leven, speciaal gericht op klimaat en sociale rechtvaardigheid spreekt mij hier zeer in aan. Ik hoop daar als theoloog ook mijn bijdrage in te kunnen leveren.

Webinars voor voorgangers en theologen over groene exegese

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) organiseert 5 webinars voor voorgangers en theologen over groene exegese: Bijbeluitleg waarbij de zorg voor de schepping een belangrijk aandachtspunt is. De centrale vragen zijn: wat is verantwoorde groene exegese, zonder de teksten te overvragen? Welke inzichten kunnen we opdoen uit de Bijbel voor de grote vragen van vandaag? 

Eén van de webinars is geïnspireerd door de parallellen die we in het boek ‘Hoe handel ik eerlijk’ trekken tussen de profetieën van met name Jesaja en de inrichting van onze economie en samenleving anno nu. Matthijs de Jong (NBG) verzorgt deze webinar samen met Paul. Ben je voorganger of theoloog of ken je een voorganger of theoloog voor wie dit thema relevant is? Dan tref je op deze pagina meer informatie. De webinar over de profeten vindt plaats op maandag 24 oktober van 10:00 tot 11:00 uur.

Met een hartelijke groet,

Matthias ~ Fleur ~ Ruben ~ Marjon ~ Dirk ~ Koos ~ Paul ~ Annet ~ Bjorn ~ Bert en steeds meer anderen!
Genoeg om te leven

Over de auteur

Paul Schenderling

Geef een reactie

Recente berichten

Contact

Neem gerust contact op als je een vraag hebt, schrijf je in voor onze nieuwsbrief of progamma’s, of deel tips over eerlijke producten met een lange levensduur.