Bestel en deel het boek ‘Hoe handel ik eerlijk?’

B

Bestel het boek (het liefst lokaal, bij Libris, Bruna, Linnaeus of Riemer, of rechtstreeks bij uitgeverij Skandalon) en deel het (in de geest van het boek) met je familie- en vriendenkring. Er is ook een ebook beschikbaar.

Matthias Olthaar en Paul Schenderling een boek geschreven waarin ze op een eenvoudige manier uitleggen wat er mis gaat in onze economie en welke stappen we samen, bottom-up kunnen zetten om dit te veranderen. Het boek is inmiddels leverbaar.

Lees hieronder de intro van het boek en de aanbevelingen en bestel en deel het boek in je eigen familie- en vriendenkring.

Je hebt een nieuwe broek nodig, maar voelt je bezwaard vanwege de 8000 liter water die nodig is geweest om hem te maken. De talloze documentaires over sociaal onrecht en ecologische schade bij wereldwijde productie maken je soms moedeloos. Zelfs bij de tomatenpluk in Italië en in distributiecentra in Nederland worden mensen uitgebuit. Is het wel mogelijk om goede keuzes te maken in onze economie? Of er iets aan te veranderen? Ondernemer Johan denkt van wel. Hij gaat op reis en wordt verrast.

Dit pamflet in de vorm van een parabel (die tegelijk een soort Follow the Money-detective is), beschrijft helder hoe goede bedoelingen niet per se goed uitwerken. Aangrijpend.

Dr. Kees van Ekris, programmaleider IZB Areopagus, bekend van de podcast Eerst Dit
Slide

We moeten stoppen met wegkijken en ons wakker laten schudden. Dat doen Matthias en Paul goed en kundig en grondig. Laten we aan de slag gaan met een rechtvaardigheidseconomie!

ELBERT SMELT, LEADZANGER TRINITY EN PRESENTATOR VAN DIVERSE EO-PROGRAMMA’S

Slide

Het boek leest als een trein. En het is waanzinnig informatief, ook voor wie al behoorlijk veel weet. Je wordt als lezer heel sterk meegenomen. De oproep die ervan uitgaat zou niemand onberoerd mogen laten.

KOOS VAN NOPPEN, HOOFD COMMUNICATIE IZB, AUTEUR VAN HET PAMFLET ‘MESSENTREKKERS BIJ DE NACHTWACHT’

Slide

In deze studie van Olthaar en Schenderling wordt ons een spiegel voorgehouden. Een radicaal andere manier van produceren en consumeren is noodzakelijk. Niet weinigen zullen schrikken van de radicale weg die wordt voorgehouden. Maar duidelijk is dat rustig op de winkel passen niet mogelijk is. In de komende decennia moet veel gebeuren om maatschappelijke en ecologische rechtvaardigheid te realiseren. Deze studie kan daarbij de geest scherpen.

MGR. DR. GERARD DE KORTE, BISSCHOP VAN DEN BOSCH

Slide

In dit boek maken Matthias Olthaar en Paul Schenderling ons er op creatieve wijze van bewust dat de mensheid zo niet verder kan. We moeten terug naar de medemenselijkheid, terug naar een economie waar menselijkheid centraal staat. ‘Hoe handel ik eerlijk?’ is van harte aanbevolen voor iedereen die zich inzet voor een humane, rechtvaardige wereld.

DR. SAMUEL LEE, THEOLOOG DES VADERLANDS 2020, PRESIDENT VAN DE FOUNDATION ACADEMY OF AMSTERDAM

Slide

Dit pamflet in de vorm van een parabel, (die tegelijkertijd een soort Follow the Money-detective is), beschrijft helder hoe goede bedoelingen niet per se goed uitwerken. Dat is aangrijpend. Het boek mikt op bekering. En bekering kan vreugdevol zijn wanneer het een omkeer is naar de eenvoud van het goede leven. Dat heb ik gelezen als een van de belangrijke intenties van dit boek.

DR. KEES VAN EKRIS, PREDIKANT, PROGRAMMALEIDER AREOPAGUS, AUTEUR VAN ‘MAKING SEE’

Slide

De ongemakkelijke waarheid is iets waar je voor moet kiezen. Ik vind het gaaf dat dit boek ervoor kiest om de leeuw in de bek te kijken en dat het ons durft mee te nemen naar persoonlijk ongemak over ongelijke machtssystemen en ons aandeel hierin. Dat geeft de lezer zelf sturing en invloed. Je kunt een keuze maken om de toekomst te veranderen. Weten is handelen. En dit boek helpt bij het weten! Meer dan waardevol om te lezen.

MINELLA VAN BERGEIJK, DIRECTEUR TEARFUND NEDERLAND

Slide

Het boek van Matthias Olthaar en Paul Schenderling is géén saaie verhandeling, maar een verhaal dat je meetrekt en je laat nadenken over je eigen keuzes. Aanrader!

CORIEN ORANJE, THEOLOOG, KINDERBOEKENSCHRIJVER EN TEKSTSCHRIJVER, CO-AUTEUR VAN DE BESTSELLER ‘OER’ (2020)

Slide

Een persoonlijk, relevant en urgent verhaal. Na het lezen blijft er één vraag door mijn hoofd galmen: wie is mijn naaste? Dit veelzijdige boek is misschien nog wel het meest een moderne parabel.

ALAIN VERHEIJ, THEOLOOG, SCHRIJVER, SPREKER, AUTEUR VAN ‘GOD EN IK’, BESTE THEOLOGISCH BOEK 2018

Slide

Paul Schenderling en Matthias Olthaar stellen ons met hun boek indringende vragen. Wat doen wij om sociale ongelijkheid in de wereld op te lossen? Wat doen wij om onze aarde een beetje behoorlijk over te dragen aan toekomstige generaties? Of kijken we weg en gaan we verder met onze comfortabele manier van leven?

ERIC HOLTERHUES, DIRECTEUR-BESTUURDER OIKOCREDIT NEDERLAND

Slide

Eind 2019 las ik in De Nieuwe Koers een interview met Paul Schenderling over de enorme aantallen nieuwe dagloners die voor ons werken. Het heeft mij enorm getriggerd. Ook iedereen die ik het laat lezen blijft het bij. Het onderwerp verdient meer aandacht dan het nu krijgt.

MARTIJN STOUTJESDIJK, ONDERZOEKER NWO-PROJECT ‘SLAVERNIJ IN JOODSE EN CHRISTELIJKE PARABELS’

Slide

In de geëngageerde vertelling ‘Hoe handel ik eerlijk?’ reis je mee met Johan, op zoek naar antwoorden op de grootste vragen van onze tijd: die van sociale en ecologische gerechtigheid. De auteurs Paul en Matthias laten je zien dat ‘een beetje recht doen’ niet bestaat. Hoe handel ik eerlijk? is een diep confronterend, maar ook zeer inspirerend en broodnodig verhaal voor ieder die in deze tijd het rijk van God hier op aarde wil zoeken.

EMBERT MESSELINK, DIRECTEUR VAN DE NEDERLANDSE TAK VAN NATUURBEWEGING A ROCHA

Slide

Veel van de feiten die Matthias Olthaar en Paul Schenderling aandragen zijn nieuw voor mij. Ik ben er sprakeloos van. Ik wil me er persoonlijk voor inzetten om deze beweging verder te brengen.

LÚTSEN KOOISTRA, OUD-HOOFDREDACTEUR FRIESCH DAGBLAD & HET GOEDE LEVEN, VOORZITTER STICHTING VOOR EEN NIEUWE FRIESE BIJBELVERTALING

Slide

Het is voor mij verrassend hoe de schrijvers putten uit hun onderweg opgedane economische kennis én de kritische stem van vooral de profeet Jesaja. Omdat zij deze beide bronnen aanboren, laten ze zich niet ontmoedigen om deze bewustmaking onder ons Nederlanders aan te wakkeren. Vanuit onze Peru-tijd herkennen wij de vragen van dit boek. Dank, schrijvers voor gerechtigheid, voor jullie waarschuwende bewustmaking!

DS. LEO SMELT, HERVORMD PREDIKANT, OUD-ZENDINGSPREDIKANT IN PERU

Slide

De auteurs zijn economen. Zij weten waarover zij schrijven. Hun economische uitgangspunten brengen zij in gesprek met de Bijbel. Oude Bijbelteksten blijken van een verrassende actualiteit te zijn. Het is niet voldoende om met onze economische transactiepartners alleen bij wijze van randvoorwaarde rekening te houden. De apostel Johannes schreef in zijn eerste brief (1 Johannes 3,17): ‘Hoe kan Gods liefde in iemand blijven die meer dan genoeg heeft om van te bestaan, maar zijn hart sluit voor een broeder of zuster die hij gebrek ziet lijden?’ Het wel en wee van de ander is dus deel van onze bestaansvoorwaarden.

DR. ROELF HAAN, ECONOOM, OUD-VOORZITTER SOLIDARIDAD EN OUD-DIRECTEUR IKON

Slide

Dit boek houdt ons een spiegel voor: jij en ik houden moderne slavernij in stand. Het is een niet te negeren oproep om onze economie nu écht rechtvaardiger te maken. Dat begint bij jou en mij. Hoe het moet, weten we allemaal. Wat ontbreekt is de (politieke) wil. Maar die zal er komen door dit boek, ik ben er de auteurs dankbaar voor.

KATHLEEN FERRIER, VOORMALIG CDA TWEEDE KAMERLID, AMBASSADEUR VAN THE MEKONG CLUB

Slide

Het bewustzijn over de échte prijs van ons gedrag als consumenten wordt steeds duidelijker. De betekenisvolle studie van Schenderling en Olthaar voegt daar nog een dimensie aan toe: Nederland blijkt nog altijd massaal gebruik én misbruik te maken van niet-Westerse landen. Wij hebben allemaal een rol te spelen bij het bewerkstelligen van verandering en kunnen ons niet langer verschuilen achter de politiek.

DAVE ENSBERG-KLEIJKERS, DIRECTEUR-BESTUURDER NATIONAAL JEUGDFONDS JANTJE BETON EN BESTUURSVOORZITTER STICHTING MARTIN LUTHER KING LEZING

Slide

De auteurs maken op een heldere, indringende en originele wijze duidelijk dat het nodig én mogelijk is om goede keuzes te maken in onze economie. Zij nemen de lezers mee in de zoektocht naar nieuwe economische wijsheid. Een zoektocht die beklijft, tot nadenken stemt en tot actie aanspoort.

MR. REINIKE HARTEMAN, BESTUURSLID FORUMC, SENIOR JURIST TILBURG UNIVERSITY

Slide

Door dit boek ga je als het ware mee op reis, om tot ontdekking te komen dat er heel veel mis is met de manier waarop we als mensen met de aarde en het leven omgaan. De reis naar Ethiopië ken ik maar al te goed. De conclusies in het boek zijn onontkoombaar. Eigenlijk zou eenieder dit vroeg of laat kunnen of moeten inzien, maar de praktijk is weerbarstig. Toewerken naar een deeleconomie is wel de sleutel. Lezen!

REINIER VAN DEN BERG, WEERMAN, ONDERNEMER, SPREKER

Slide

Beeldend en indringend laten de auteurs zien dat de uitbuiting van mensen en van de aarde samenhangt met ons heilige geloof in economische groei. Ga met hen mee, en kies voor lokaal en kleinschalig.

TREES VAN MONTFOORT, AUTEUR VAN ‘GROENE THEOLOGIE’

PlayPause
previous arrow
next arrow

Over de auteur

Paul Schenderling

Geef een reactie

Recente berichten

Contact

Neem gerust contact op als je een vraag hebt, schrijf je in voor onze nieuwsbrief of progamma’s, of deel tips over eerlijke producten met een lange levensduur.