Symposium ‘Naar een rechtvaardige(r) wereldeconomie’

S

Op 25 januari vond een symposium plaats dat we in samenwerking met Martijn Stoutjesdijk van de Universiteit van Tilburg organiseerden. De aanleiding en het thema van het symposium is het onderzoek dat Paul Schenderling en Matthias Olthaar deden naar moderne dagloners in niet-westerse landen die zwaar onderbetaald werken ten dienste van de Nederlandse economie.

In dit symposium stelden we de vraag wat het betekent dat wij nog steeds op zo’n grote schaal economische macht over mensen uitoefenen. Met experts uit allerlei velden – economen, historici, theologen, politici – proberen we daarnaast na te denken over de wijze waarop we tot een rechtvaardige(r) wereldeconomie kunnen komen. Deze sprekers zijn, in willekeurige volgorde: Gerard de Korte (bisschop Den Bosch), Paul Schenderling (Berenschot), Alain Verheij (theoloog/auteur), Birgit de Vos (WUR), Arjen Siegmann (CDA), Matthias Olthaar (NHL Stenden), Wouter Mensink (SCP), Peter van Dam (UvA), Ruben Zandvliet (ABN AMRO), Michel Scholte (TruePrice) en Martijn Stoutjesdijk (TiU).

Videoverslag

Verslagen in de media

In onder andere het Friesch Dagblad en het Reformatorisch Dagblad hebben artikelen gestaan waarin verslag is gedaan van het symposium. Hieronder staan twee citaten uit deze berichten.

De trui die ik nu aan heb is Fairtrade. Hij was wat duurder, daardoor heb ik wat minder truien in de kast hangen. Dat is volgens mij typisch christelijk. Maar ik blijf nog nadenken over de vraag welke verantwoordelijkheid waar ligt. Er is ook de politieke verantwoordelijkheid en de verantwoordelijkheid van bedrijven en producenten.

Alain Verheij, panellist op het symposium, geciteerd in het Friesch Dagblad

Stoutjesdijk haalde woestijnvader Gregorius de Grote aan: „Als je je bezittingen met anderen deelt, kun je beter spreken over een daad van rechtvaardigheid dan van naastenliefde.”

Tijdens de paneldiscussie reageerde bisschop Gerard de Korte. (…) De bisschop signaleerde een „grote globalisering van de onverschilligheid.” Volgens hem accepteren mensen massaal het sociale en ecologische onrecht dat door hun eigen welvaart ontstaat.

Citaat uit de berichtgeving in het Reformatorisch Dagblad

Programma

DEEL 1: Wat is het probleem en waarom?

 • 13.00 uur – Opening van het symposium en inleiding eerste deel
 • 13.05 uur – Paul Schenderling, MSc, internationaal econoom (Berenschot)
 • 13.20 uur – Dr. Birgit de Vos, onderzoeker mensenrechten (Wageningen University & Research)
 • 13.35 uur – Dr. Wouter Mensink, bestuurskundige en filosoof; auteur van Kun je een betere wereld kopen? (Sociaal en Cultureel Planbureau)
 • 13.50 uur – Martijn Stoutjesdijk, MA, onderzoeker slavernij in het jodendom en christendom (Tilburg University)
 • 14.05 uur – Paneldiscussie en vragen uit het publiek. Panelleden: Mgr. dr. Gerard de Korte (bisschop Den Bosch), Alain Verheij, MA (theoloog en auteur) en dr. Arjen Siegmann (wetenschappelijk bureau CDA).
 • 14.30 uur – Pauze

DEEL 2: (Hoe) kan het anders?

 • 14.45 uur – Inleiding tweede deel van het symposium
 • 14.50 uur – Dr. Matthias Olthaar, onderzoeker mondiale productieketens (NHL Stenden Hogeschool)
 • 15.05 uur – Dr. Peter van Dam, historicus van de fair trade beweging; auteur van onder meer Wereldverbeteraars: een geschiedenis van fair trade (Universiteit van Amsterdam)
 • 15.20 uur – Dr. mr. Ruben Zandvliet, promoveerde op de vraag hoe internationaal recht werknemers elders beter kan beschermen (ABN AMRO)
 • 15.35 uur – Michel Scholte, MSc, directeur en mede-oprichter TruePrice, dat de werkelijke prijs van producten inzichtelijk probeert te maken
 • 15.50 uur – Paneldiscussie en vragen uit het publiek
 • 16.15 uur – Afsluiting symposium, pauze

DEEL 3: Boekpresentatie

 • 16.30 uur – Inleiding Paul Schenderling en Matthias Olthaar
 • 16.40 uur – Uitreiking eerste exemplaar door drs. Jan de Vlieger (uitgever Skandalon) aan de panelleden
 • 16.45 uur – Vragen vanuit de pers
 • 17.30 uur – Afsluiting

Over de auteur

Paul Schenderling

Geef een reactie

Recente berichten

Contact

Neem gerust contact op als je een vraag hebt, schrijf je in voor onze nieuwsbrief of progamma’s, of deel tips over eerlijke producten met een lange levensduur.