Nieuwsbrief september

N

Dag lieve supporters, wat zijn er een hoop aanleidingen voor het bestaan van onze stichting. Denk aan de klimaatcrisis en alle gevolgen die dit heeft (en zal hebben). Een andere aanleiding waarvan we merken dat het veel mensen raakt heeft te maken met het feit dat miljoenen mensen uit niet-westerse landen ten dienste van de Nederlandse economie werken, zonder dat we weten of zij een leefbaar loon verdienen, in goede omstandigheden werken of een sociaal vangnet hebben. 

In 2019 berekenden Paul en Matthias nog dat het maar liefst om 10 miljoen mensen gaat, en onlangs is hun berekening nog voorgelegd en gecheckt door dr. Gaaitzen de Vries, associate professor aan de Rijksuniversiteit Groningen, die gespecialiseerd is in internationale handel. Hij hielp ons niet alleen met het vervolmaken van onze eigen berekening, maar maakte ook zelf een berekening waaruit bleek dat het inderdaad om 10 miljoen mensen gaat. Als we de mensen in niet-westerse landen zouden meetellen die meewerken aan producten die Nederland na invoer weer exporteert, dan zijn het er zelfs 14 miljoen. Dit betekent dat er per Nederlands huishouden gemiddeld 2 dagloners werken. 

Deze bevinding roept grote vragen op, zowel voor consumenten als voor beleidsmakers. Daarom zijn we momenteel bezig met het schrijven van een wetenschappelijk paper om het maatschappelijke gesprek aan te zwengelen. Daarover binnenkort meer! 

Het najaar zit bomvol presentaties!

Een van de dingen die we als stichting doen, is aandacht vragen voor sociale en ecologische rechtvaardigheid. Het hele najaar geven we preken en presentaties vol met informatie zoals het hierboven beschreven aantal moderne dagloners per Nederlands huishouden. Onder andere op Petrus Festival op 30 oktober van de PKN. Het is geweldig om te zien dat dit soort inzichten werken als katalysator voor verandering. Hoe meer bewustwording over, en empathie voor, mensen ver weg die geraakt worden door ons handelen, hoe beter!

De productbeoordelingen zijn gestart

De eerste 30 studenten zijn begonnen met het beoordelen van producten voor het Eerlijke ProductenAdvies. Zowel voor henzelf als voor ons is dat een belangrijk leermoment. Voor de studenten om bewust te worden van de maatschappelijke impact van producten. Voor ons om te leren hoe dit model in de praktijk werkt. We zijn erg benieuwd en blij met alle enthousiaste studenten.

In de tussentijd blijven we bezig met het opzetten van alle structuren en samenwerkingsverbanden. Dit kost tijd en vraagt dus wat geduld van ons allemaal. Maar het gaat de goede kant op. We maken mooie stappen en tegelijkertijd blijft alle hulp welkom. Je zou bijvoorbeeld kunnen helpen met het ondersteunen van studenten, zelf producten beoordelen, ons ondersteunen in het aanvragen van financiering, contacten leggen met relevante partijen, enzovoorts. Ben je enthousiast, laat het gerust weten. Ook als je iets aan kunt bieden wat niet in dit rijtje staat. Welkom!

Bouw mee aan onze missie!

Met een hartelijke groet,

Matthias ~ Fleur ~ Ruben ~ Lysanne ~ Bjorn ~ Annet ~ Paul
Genoeg om te leven

Over de auteur

Paul Schenderling

reactie

  • Merkte dat in Den Bosch de Grote Kerk er aandacht voor vraagt
    Ik vind het vreemd dat dit niet via het Beraad van Kerken, of nog liever via het interreligieus platform word aangekondigd
    We zitten toch allemaal in het zelfde schuitje
    Groeten
    Dirk Huisman

Recente berichten

Contact

Neem gerust contact op als je een vraag hebt, schrijf je in voor onze nieuwsbrief of progamma’s, of deel tips over eerlijke producten met een lange levensduur.